Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Usnesení - el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 00220/18-027
Číslo jednací
Zodpovídá Odbor správní
Původce Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka Havlová Martina, Českomoravská č.p. 142/18, 19000 Praha 9
Adresát Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka Havlová Martina, Českomoravská č.p. 142/18, 19000 Praha 9
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-02-06 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-03-12 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-02-06 00:00:00.0 1970-01-01 09:21:38.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do