Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Usnesení o termínu dražby 215 EX 197/07-202
Číslo jednací EX 197/07-202
Zodpovídá Odbor správní
Původce Brančík Ctibor, Mgr. - soudní exekutor Brančík Ctibor, nám. 3. května č.p. 1569, 76502 Otrokovice 2
Adresát Brančík Ctibor, Mgr. - soudní exekutor Brančík Ctibor, nám. 3. května č.p. 1569, 76502 Otrokovice 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-01-17 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-03-01 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-01-17 00:00:00.0 1970-01-01 09:37:09.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do