Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Dražební vyhláška 151 EX 1218/15-405
Číslo jednací 151 EX 1218/15-405
Zodpovídá Odbor správní
Původce Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor Exner Filip, Přívozní č.p. 1054/2, 17000 Praha 7
Adresát Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor Exner Filip, Přívozní č.p. 1054/2, 17000 Praha 7
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-01-04 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-02-13 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-01-04 00:00:00.0 1970-01-01 11:04:36.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do