Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Ostatní Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné a stočné za rok 2018 Odbor správní MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární č.p. 41, 77900 Olomouc 9 18.04.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení přechodné úpravy provozu: Sil. III/4922 Pozlovice, aut. zast. a stavební úpravy - úplná uz MULU -8069/2019/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 18.04.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 3 města Luhačovice na rok 2019 MULU -8083/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 17.04.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení přechodné úpravy provozu: ZU-St.pr. na MK III. a IV. třídy (chodník) na ul. Betty Smetanov MULU -7864/2019/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 15.04.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí rozhodnutí - stavební povolení: "Cykloturistická trasa Šanov - Horná Súča, II. etapa", MULU -7538/2019/26/VaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 12.04.2019
Veřejné vyhlášky veřejná vyhláška k HPS 2016 OF/2250/19 Odbor správní Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla č.p. 44, 27201 Kladno 1 11.04.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí výzva - odkázání občanskoprávní námitky na soud; usnesení - přerušení řízení (U+: Administrativní bu MULU -7489/2019/24/KuR Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 11.04.2019
Dražby, exekuce 134 EX 01813/09-822dražební vyhláška, 528 EP s PM EX 01813/09-822 Odbor správní Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor Prošek Jiří, Dominikánská č.p. 13/8, 30100 Plzeň 1 09.04.2019
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města směnit pozemky v lokalitě Branka MULU -7339/2019/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 08.04.2019
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města prodat pozemek pro trafostanici v k. ú. Luhačovice MULU -7342/2019/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 08.04.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Uz na MK III. třídy na ul. Dr. Veselého a ZU-VP na MK MULU -7226/2019/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 05.04.2019
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemků v k. ú. Luhačovice MULU -7167/2019/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 05.04.2019
Ostatní Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212 18918/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Ostatní aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí UZSVM/BZL/2491/2019-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2 01.04.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Veřejná vyhláška - doručení zprávy o uplatňování ÚP Slavičín: Oznámení o projednání Zprávy o uplatňo MULU -6454/2019/24/PeM Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 27.03.2019
Dražby, exekuce 074 EX 12628/17-014, Doložka PM EP-NV;074 EX 12628/17-063, Dražební vyhláška - nemovitosti EL 2014, Odbor správní Koncz David, Mgr. - soudní exekutor Koncz David, 26. dubna č.p. 573/10, 35002 Cheb 2 22.03.2019
Volby Informace o počtu a sídle volebních okrsků MULU -5972/2019/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 21.03.2019
Volby Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise MULU -5963/2019/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 21.03.2019
Ostatní Výběrové řízení - strážník městské policie MULU -5769/2019/20/HrP Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 18.03.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 2 rok 2019 města Luhačovice MULU -5701/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.03.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 1 města Luhačovice rok 2019 MULU -4181/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 27.02.2019
Zastupitelstvo, rada Schválený rozpočet na rok 2019 MULU -4026/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 25.02.2019
Zastupitelstvo, rada Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2020-2025 MULU -4028/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 25.02.2019
Dražby, exekuce 111EX 3464/17-49 dražební vyhláška 111EX 3464/17-49 Odbor správní Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor Olma Igor, náměstí Míru č.p. 53/59, 56802 Svitavy 2 20.02.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Program regenerace Městské památkové zóny Luhačovice pro rok 2019 MULU -3666/2019/23/BlM Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 20.02.2019
Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy MULU -1473/2019/21/VaI Odbor správní Městský úřad Luhačovice 21.01.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019 MŠ Luhačovice, Střednědobý výhled 2020-2021 MŠ Luhačovice MULU -22890/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019, Střednědobý výhled 2020-2021 Luhačovice MULU -22886/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019, Střednědobý výhled 2020-2021 SCR Luhačovice MULU -22884/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Střednědobý výhled MěDK Luhačovice na roky 2020 - 2021 MULU -22875/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019 a Střednědobý výhled 2020-2021 TS Luhačovice MULU -22882/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019 a Středněndobý výhled 2020-2021 DDM Luhačovice MULU -22880/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Schválený rozpočet MěDK Luhačovice na rok 2019 MULU -22871/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Individuální dotace města luhačovice na rok 2019 MULU -22711/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 17.12.2018