Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Dokument
Ostatní Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 13.12.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení místní úpravy provozu: Sil. II/493 Slavičín - Petrůvka - stanovení MÚP MULU -25543/2019/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 12.12.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby: REKO MS Luhačovice - V hoře - Komenského, Školní MULU -25375/2019/24/KuR Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 12.12.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření města luhačovice č. 19/2020 MULU -25603/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 12.12.2019
Ostatní Nabídka prodeje majetku z volné ruky v rámci likvidace pozůstalosti Odbor správní Daňková Eva - notářka Daňková Eva, třída Tomáše Bati č.p. 202, 76001 Zlín 1 11.12.2019
Ostatní Aukční vyhláška - stavební parc. č.226 Kadná Žilín UZSVM/BZL/9504/2019-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2 09.12.2019
Ostatní Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 16.12.2019 Odbor správní Fusková Dominika, , dominika.fuskova@kr-zlinsky.cz 06.12.2019
Stavební řízení rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: OK AVONET FTTx Luhačovice - III. etapa MULU -25180/2019/24/KuR Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 06.12.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU-St.pr. a stan. PÚP na MK III. a IV. třídy (chodník) na MULU -24775/2019/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 03.12.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: OOP - stan. PÚP na MK II. třídy na ul. Nádražní v k. ú. Lu MULU -24834/2019/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 03.12.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení místní úpravy provozu: stanovení dopravního značení - MÚP Slavičín MULU -24844/2019/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 03.12.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí OOP - stanovení místní úpravy provozu: OOP - stan. MÚP na MK III. třídy na ul. Bílá čtvrť a ul. Kome MULU -24682/2019/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 02.12.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 18/2019 města Luhačovice MULU -24550/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 29.11.2019
Ostatní oznámení o zahájení řízení - stanoviska: VO Pozlovice, ul. Ludkovická, od Okálu po konec ul. u Záles MULU -24370/2019/24/HoA Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 28.11.2019
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP-stanovení místní úpravy provozu: OOP - stan. MÚP na MK II. třídy na ul. Družstevní a ul. Hraz MULU -24374/2019/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 28.11.2019
Ostatní Výběrové řízení - referent/ka územního plánování a stavebního řádu MULU -23431/2019/20/VaV Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 13.11.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 17 města Luhačovice na rok 2019 MULU -23179/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 11.11.2019
Ztráty a nálezy Seznam uložených věcí MULU -22789/2019/21/VaI Odbor správní Městský úřad Luhačovice 06.11.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 16/2019 města Luhačovice MULU -21186/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 15.10.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 14/2019 města Luhačovice MULU -20130/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 02.10.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 15/2019 města Luhačovice MULU -20133/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 02.10.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 13 města Luhačovice na rok 2019 MULU -18900/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 16.09.2019
Ostatní Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků UZSVM/BZL/6824/2019-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2 04.09.2019
Ostatní Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 02.09.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č.12/2019 města Luhačovice Odbor finanční úřední deska 15.08.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 11 rok 2019 města Luhačovice MULU -14909/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 22.07.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření města Luhačovice č. 10 na rok 2019 MULU -13396/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 02.07.2019
Zastupitelstvo, rada Závěrečný účet města Luhačovice za rok 2018 MULU -13261/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 28.06.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 9 města Luhačovice na rok 2019 MULU -13256/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 28.06.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 8/2019 města Luhačovice MULU -12281/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 17.06.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 7 města Luhačovice na rok 2019 MULU -10897/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 28.05.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 6 města Luhačovice na rok 2019 MULU -9862/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 14.05.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 5/2019 města Luhačovice MULU -9859/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 14.05.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 4 města Luhačovice na rok 2019 MULU -9861/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 14.05.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 3 města Luhačovice na rok 2019 MULU -8083/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 17.04.2019
Ostatní Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212 18918/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 2 rok 2019 města Luhačovice MULU -5701/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.03.2019
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 1 města Luhačovice rok 2019 MULU -4181/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 27.02.2019
Zastupitelstvo, rada Schválený rozpočet na rok 2019 MULU -4026/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 25.02.2019
Zastupitelstvo, rada Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2020-2025 MULU -4028/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 25.02.2019
Zastupitelstvo, rada Schválený rozpočet MěDK Luhačovice na rok 2019 MULU -22871/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Střednědobý výhled MěDK Luhačovice na roky 2020 - 2021 MULU -22875/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019 a Středněndobý výhled 2020-2021 DDM Luhačovice MULU -22880/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019 a Střednědobý výhled 2020-2021 TS Luhačovice MULU -22882/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019, Střednědobý výhled 2020-2021 SCR Luhačovice MULU -22884/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019, Střednědobý výhled 2020-2021 Luhačovice MULU -22886/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019 MŠ Luhačovice, Střednědobý výhled 2020-2021 MŠ Luhačovice MULU -22890/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.12.2018
Zastupitelstvo, rada Individuální dotace města luhačovice na rok 2019 MULU -22711/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 17.12.2018