Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie-2.11.2018 Luhačovice ul. Ant. Slavičíka.... O1822519 Odbor správní E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1 2018-10-15 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení přechodné úpravy provozu: Mezi Šenky, Slavičín - žádost o stanovení MULU -18339/2018/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-10-15 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU-VP na MK III.třídy ul. Nábřeží v k. ú. Luhačovice MULU -18321/2018/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-10-11 00:00:00.0
Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.10.2018 od 7:30 do 15:00 O1822187 Odbor správní E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1 2018-10-11 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory pro Úřad práce MULU -18182/2018/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 2018-10-10 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města prodat část pozemku v k. ú. Polichno MULU -18175/2018/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 2018-10-10 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města prodat části pozemků v k. ú. Polichno MULU -18173/2018/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 2018-10-10 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory ve IV. NP č. p. 137 MULU -18180/2018/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 2018-10-10 00:00:00.0
Ostatní Usnesení v řízení o určení data smrti 27NC4502/2018 - null Odbor správní Okresní soud ve Zlíně, Dlouhé díly č.p. 351, 76302 Zlín 4 2018-10-10 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Uz, ZU-St.pr. a stan. PÚP na MK III. třídy na ul. Bra MULU -18247/2018/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-10-10 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města pronajmout pozemky k. ú. Luhačovice MULU -18169/2018/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 2018-10-10 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory ve II. NP č. p. 137 MULU -18177/2018/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 2018-10-10 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU-St.pr. na MK III. a IV. třídy (chodník) na ul. Bra MULU -18037/2018/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-10-09 00:00:00.0
Volby Zápis o výsledku voleb do zastupitelstev obcí registračního úřadu Luhačovice MULU -17914/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-10-06 00:00:00.0
Dražby, exekuce Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - čj. 203Ex 49246/17-41 203Ex 49246/17-41 Odbor správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2 2018-10-04 00:00:00.0
Ostatní Výběrové řízení - strážník městské policie MULU -17831/2018/20/HrP Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 2018-10-04 00:00:00.0
Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.10.2018 O1821432 Odbor správní E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1 2018-10-03 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - tanovení místní úpravy provozu: OOP - stanovení MÚP na MK ul. Josefa Černíka a ul. Bezruč MULU -17735/2018/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-10-03 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Úplná Uz, ZU - St.pr. a stanovení PÚP na MK IV. třídy MULU -17668/2018/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-10-03 00:00:00.0
Ostatní Výběrové řízení - referent územního plánování a stavebního řádu MULU -17666/2018/20/HrP Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 2018-10-02 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o nabídkovém řízení č. 12995/SVSL/2018 - 1. kolo Odbor správní Jana Brandova, , jana.brandova@nature.cz 2018-10-02 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení místní úpravy provozu: Stan. MÚP na S II/496 v rámci stavby "Silnice II/496 Luh MULU -17599/2018/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-10-02 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města prodat nebo dlouhodobě pronajmout bývalou školu Kladná Žilín MULU -17640/2018/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 2018-10-02 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města pronajmout pozemky v k. ú. Luhačovice MULU -17623/2018/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 2018-10-02 00:00:00.0
Dražby, exekuce 030 EX 31943/16-48 Dražební vyhláška 030 EX 31943/16-48 Odbor správní Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č.p. 41/104, 60300 Brno 3 2018-09-25 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 16 rok 2018 města Luhačovice MULU -17123/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-09-24 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 15 rok 2018 města Luhačovice MULU -16865/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-09-20 00:00:00.0
Ostatní Upozornění vlastníků pozemků, přes něž vede el. vedení: odstranění a okleštění stromů a keřů Odbor vnitřních věcí ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova č.p. 2577/19, 32600 Plzeň 26 2018-09-12 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí opatření obecné povahy: opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro v MULU -14460/2018/27/StJ Odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice 2018-09-03 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 14 města Luhačovice na rok 2018 MULU -15344/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-08-30 00:00:00.0
Ostatní aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí UZSVM/BZL/8311/2018-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2 2018-08-28 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy MULU -14691/2018/21/VaI Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-21 00:00:00.0
Ostatní VŘ Bojkovice CJ: 10647/18-SSHR/VESH Odbor správní Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p. 616/1, 15000 Praha 5 2018-08-09 00:00:00.0