Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Administrativní budova Lesy ČR Luhačovice MULU -3306/2019/24/KuR Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 2019-02-14 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o schválení PDZ při provádění oprav objektů a komunik MULU -3223/2019/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2019-02-14 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Pozvánka na 3. řádné Zastupitelstvo města Luhačovice MULU -3244/2019/20/HrP Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 2019-02-13 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města pronajmout si pozemky Povodí Moravy - stavba most Družstevní MULU -2982/2019/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 2019-02-11 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Návrh střednědobého výhledu města Luhačovice na roky 2020-2025 MULU -2674/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2019-02-06 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Návrh rozpočtu na rok 2019 města Luhačovice MULU -2668/2019/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2019-02-06 00:00:00.0
Dražby, exekuce Usnesení - el. dražební vyhláška new č.j. 183 EX 00220/18-027 Odbor správní Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka Havlová Martina, Českomoravská č.p. 142/18, 19000 Praha 9 2019-02-06 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení přechodné úpravy provozu: Luhačovice, mostní objekt - žádost o stanovení PÚP MULU -2309/2019/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2019-01-31 00:00:00.0
Ostatní Zveřejnění- Oznámení o výběrových řízení č. BZL/002/2019 a č. BZL/003/2019 s aukcí UZSVM/BZL/62/2019-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2 2019-01-22 00:00:00.0
Dražby, exekuce Dražební vyhláška - EX 25573/11-101 DVN EX 25573/11-101 Odbor správní Zwiefelhofer Miloslav, JUDr. - soudní exekutor Zwiefelhofer Miloslav, Ringhofferova č.p. 115/1, 15521 Praha 517 2019-01-21 00:00:00.0
Dražby, exekuce Dražební vyhláška - Areál "Valaška" Luhačovice Odbor správní PROKONZULTA, a.s., Křenová č.p. 299/26, 60200 Brno 2 2019-01-21 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy MULU -1473/2019/21/VaI Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2019-01-21 00:00:00.0
Dražby, exekuce Usnesení o termínu dražby 215 EX 197/07-202 EX 197/07-202 Odbor správní Brančík Ctibor, Mgr. - soudní exekutor Brančík Ctibor, nám. 3. května č.p. 1569, 76502 Otrokovice 2 2019-01-17 00:00:00.0
Dražby, exekuce Usnesení - Dražební vyhláška - 137EX 13057/12-80 137EX 13057/12-80 Odbor správní Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č.p. 2216/125, 61600 Brno 16 2019-01-15 00:00:00.0
Ostatní výběrové řízení - Bojkovice CJ: 18253/18-SSHR/VESH Odbor správní Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p. 616/1, 15000 Praha 5 2019-01-02 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Schválený rozpočet MěDK Luhačovice na rok 2019 MULU -22871/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-12-18 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Střednědobý výhled MěDK Luhačovice na roky 2020 - 2021 MULU -22875/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-12-18 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019 a Středněndobý výhled 2020-2021 DDM Luhačovice MULU -22880/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-12-18 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019 a Střednědobý výhled 2020-2021 TS Luhačovice MULU -22882/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-12-18 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019, Střednědobý výhled 2020-2021 SCR Luhačovice MULU -22884/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-12-18 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019, Střednědobý výhled 2020-2021 Luhačovice MULU -22886/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-12-18 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočet 2019 MŠ Luhačovice, Střednědobý výhled 2020-2021 MŠ Luhačovice MULU -22890/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-12-18 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové provizorium města Luhačovice na rok 2019 MULU -22652/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-12-17 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Individuální dotace města luhačovice na rok 2019 MULU -22711/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-12-17 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 22 města Luhačovice na rok 2018 MULU -22600/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-12-14 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 19 města Luhačovice na rok 2018 MULU -22599/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-12-14 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 21 města Luhačovice na rok 2018 MULU -22349/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-12-11 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 20 města Luhačovice na rok 2018 MULU -21549/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-11-29 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2018 MULU -19801/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-11-27 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2018 MULU -18590/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-10-16 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 16 rok 2018 města Luhačovice MULU -17123/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-09-24 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 15 rok 2018 města Luhačovice MULU -16865/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-09-20 00:00:00.0
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 14 města Luhačovice na rok 2018 MULU -15344/2018/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 2018-08-30 00:00:00.0
Ostatní aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí UZSVM/BZL/8311/2018-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č.p. 818/11, 60200 Brno 2 2018-08-28 00:00:00.0