Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Volby Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků MULU -14371/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-17 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí rozhodnutí - stavební povolení: "Hrádek na Vl. dráze parkoviště u BD č.p. 202-208" MULU 11847/2018 Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-08-17 00:00:00.0
Volby Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise MULU -14382/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-17 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí rozhodnutí - schválení manipulačního řádu (DAL 4): Kanalizační řád Ludkovice MULU -14404/2018/27/ŠvA Odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice 2018-08-17 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí návrh opatření obecné povahy: opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu MULU -14405/2018/27/StJ Odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice 2018-08-16 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-návrh OOP-stan. místní úpravy provozu: OOP - stanovení MÚP na MK ul. Josefa Černíka a ul. Bezručo MULU -14350/2018/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-08-16 00:00:00.0
Ostatní stanovení místní úpravy provozu: žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu MULU -14212/2018/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-08-15 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: Úplná UZ a objížďka z důvodu stavby "Silnice II/496 Luhač MULU -14069/2018/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-08-15 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, Slopné MULU -13175/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí Komunistická strana Čech a Moravy a občané Luhačovic MULU -13156/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí Občanská demokratická strana, Luhačovice MULU -13142/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí SPORTOVCI PRO OBEC, Slopné MULU -13141/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí NEZÁVISLÍ - VOLBA PRO NAŠE MĚSTO, Luhačovice MULU -13140/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí PRO LEPŠÍ SEHRADICE NAŠICH DĚTÍ MULU -13089/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová MULU -13073/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Luhačovice MULU -12993/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí NAŠE SEHRADICE MULU -13032/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí ANO 2011, Luhačovice MULU -13027/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí Společně pro Pozlovice MULU -13207/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, Sehradice MULU -11927/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí Pro občany Pozlovic MULU -13157/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Dražby, exekuce 030 EX 8404/14-122 Dražební vyhláška, 030 EX 8404/14-122 Odbor správní Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č.p. 41/104, 60300 Brno 3 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí SHČMS SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUDKOVICE MULU -13064/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí TJ LUDKOVICE MULU -12984/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí ZA ROZKVĚT SEHRADIC MULU -13213/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí ANO 2011, Sehradice MULU -13313/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí SDH BISKUPICE MULU -13337/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí Sdružení KDU - ČSL a nezávislých kandidátů, obec Biskupice MULU -13348/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí Pozlovice MULU -13380/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí SDH Podhradí MULU -13381/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí Kultura na dědině MULU -13382/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, Luhačovice MULU -13404/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí ZAHRÁDKÁŘI MULU -13434/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí PRO Luhačovice MULU -13435/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Zjišťovací řízení záměru Vedení elektrické energie 2x110 kV Slavičín - Slušovice MULU -14112/2018/27/ZaP Odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí MS Zálesí Ludkovice + ČZS MULU -13208/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Volby Rozhodnutí SPORTOVCI S HASIČI PRO HORNÍ LHOTU MULU -13274/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-13 00:00:00.0
Ostatní Nařízení SVS - mor včelího plodu - pásmo - okres Zlín SVS/2018/091888-Z Odbor životního prostředí Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj (Státní veterinární správa), Lazy V. č.p. 654, 76001 Zlín 1 2018-08-10 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - návrh OOP - stanovení MÚP: Stan. MÚP na S II/496 v rámci stavby "Silnice II/496 Luhačovice, ul. MULU -13571/2018/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-08-10 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení přechodné úpravy provozu: Pozlovice, rekonstrukce MK K Přehradě a Na Drahách (žádost o MULU -13878/2018/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-08-10 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení místní úpravy provozu: žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu MULU -14016/2018/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-08-10 00:00:00.0
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na S II/496 ulice Hradisko v k. ú. Luhačovi MULU -13936/2018/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 2018-08-10 00:00:00.0
Ostatní VŘ Bojkovice CJ: 10647/18-SSHR/VESH Odbor správní Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č.p. 616/1, 15000 Praha 5 2018-08-09 00:00:00.0
Dražby, exekuce Usnesení o dražební vyhlášce 196EX 1773/09-162 DVU 196EX 1773/09-162 Odbor správní Valenta Jan, Mgr. - soudní exekutor Valenta Jan, Dr. Milady Horákové č.p. 496/27, 77900 Olomouc 9 2018-08-08 00:00:00.0
Volby Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí MULU -13475/2018/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 2018-08-03 00:00:00.0
Ostatní Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku 1.8.2018 SPU 347562/2018/525103/Nov Odbor správní Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024, 13000 Praha 3 2018-08-01 00:00:00.0