Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Dokument
Ostatní Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku Bojkovice CJ: 11650/20-SSHR Odbor správní Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č. p. 616/1, 15000 Praha 5 10.08.2020
Ostatní 47NC4501/2020 Vyhláška o určení data smrti 47NC4501/2020 - 7 Odbor správní Okresní soud ve Zlíně, Dlouhé díly č. p. 351, 76302 Zlín 4 07.08.2020
Ztráty a nálezy Seznam uložených věcí MULU -15538/2020/21/JoV Odbor správní Městský úřad Luhačovice 07.08.2020
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení místní úpravy provozu: VV - OOP - stan. MÚP na MK III. třídy na ul. Rumunská a MULU -15463/2020/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 06.08.2020
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU-St.pr. na MK II. třídy na ul. Hrazanská v k. ú. Lu MULU -15343/2020/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 05.08.2020
Stavební řízení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: AVONET_telekomunikační vedení_Luhačovice MULU -15326/2020/24/KuR Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 05.08.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu MULU -15257/2020/21/JoV Odbor správní Městský úřad Luhačovice 05.08.2020
Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky el.energie 26.8.2020 7:30h-16:00h Řetechov,Podhradí,Pozlovice,Provodov Odbor správní E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1 05.08.2020
Ostatní Aukční vyhláška nemovité věci - Kladná Žilín č.p. 90 UZSVM/BZL/4889/2020-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 05.08.2020
Ostatní Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 11.08.2020 Odbor správní Fusková Dominika, , dominika.fuskova@kr-zlinsky.cz 03.08.2020
Dražby, exekuce 007EX 1678/18-30 DRAZ.VYHL. NV 007EX 1678/18-30 Odbor správní Brančík Kamil, Mgr. - soudní exekutor Brančík Kamil, Sadová č. p. 3887/15, 69501 Hodonín 1 03.08.2020
Ostatní Výběrové řízení - vedoucí finančního odboru MULU -15093/2020/20/VaV Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 03.08.2020
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení přechodné úpravy provozu: Tenis turnaj-ZU+VV MULU -14843/2020/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 30.07.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 10 města Luhačovice na rok 2020 MULU -14800/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 30.07.2020
Volby Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise MULU -14828/2020/21/HoJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 30.07.2020
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení místní úpravy provozu: stanovení místní úpravy provozu - ZTP/P MULU -14799/2020/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 30.07.2020
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení místní úpravy provozu: VV - OOP - stan. MÚP na MK ul. Solné v k. ú. Luhačovice MULU -14879/2020/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 30.07.2020
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: Uz a stan. PÚP na MK II. třídy na ul. Družstevní v k. ú. MULU -14573/2020/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 28.07.2020
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení přechodné úpravy provozu: Sil. III/49025 Ludkovice - Řetechov, sesuv - žádost o stanov MULU -14597/2020/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 28.07.2020
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy MK k vleku, Šanov MULU -11744/2020/26/ČeJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 28.07.2020
Ostatní Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020
Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.8.2020 od 9:00 do 15:30h Odbor správní E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, 37001 České Budějovice 1 28.07.2020
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení přechodné úpravy provozu: Úplná uz, ZU-St.pr. a stan. PÚP na MK II. třídy na ul. Hrazanská MULU -14507/2020/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 27.07.2020
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení místní úpravy provozu: místní úprava silničního provozu SEHRADICE MULU -14353/2020/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 24.07.2020
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení místní úpravy provozu: stanovení trvalého dopravního značení - MK A ÚK Z MULU -14352/2020/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 24.07.2020
Dražby, exekuce EX 00236/12: Usnesení č.j.: 023 EX 00236/12-393 odročení dražby 023 EX 00236/12-393 Odbor správní Franc Jaromír, Mgr. - soudní exekutor Franc Jaromír, Husova č. p. 64, 50601 Jičín 1 14.07.2020
Dražby, exekuce zveřejnění dražební vyhlášky 1507287/20/3301-80542-711556 Odbor správní Územní pracoviště ve Zlíně (Finanční úřad pro Zlínský kraj), třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1 08.07.2020
Zastupitelstvo, rada Závěrečný účet a zpráva o hospodaření města Luhačovice za rok 2019 MULU -12513/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 01.07.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 9 města Lhačovice na rok 2020 MULU -12497/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 01.07.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 8 města Luhačovice MULU -11556/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 19.06.2020
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v objektu zdravotního střediska MULU -11512/2020/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 16.06.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 7 města Luhačovice na rok 2020 MULU -10557/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 08.06.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 2 města Luhačovice na rok 2020 MULU -8922/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.05.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpořtové opatření č. 6 města Luhačovice rok 2020 MULU -8535/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 11.05.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 5 města Luhačovice MULU -7895/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 30.04.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 4/2020 města Luhačovice MULU -6705/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 09.04.2020
Ostatní Opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 07.04.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020 města Luhačovice MULU -5961/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 26.03.2020
Ostatní Rozpočtové opatření č. 1 města Luhačovice na rok 2020 MULU -5641/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.03.2020
Ostatní Opatření ministerstva zdravotnictví - hraniční kontroly MULU -5026/2020/20/Lev Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 10.03.2020
Ostatní aktualizovaný seznam neznámých vlastníků 1. 2. 2020 - obce v okrese Zlín UZSVM/BZL/1451/2020-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 21.02.2020
Zastupitelstvo, rada Individuální dotace města luhačovice na rok 2020 MULU -3670/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 21.02.2020
Zastupitelstvo, rada Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2021-2026 MULU -3668/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 21.02.2020
Zastupitelstvo, rada Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2020 MULU -3658/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 21.02.2020
Ostatní Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 09.12.2019
Ostatní Mikroregion Luhačovské Zálesí_Rozpočet a Rozpočtový výhled MULU -9830/2020/20/VaV Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 09.12.2019
Ostatní Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 02.09.2019
Ostatní Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212 18918/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019