Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Dokument
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení přechodné úpravy provozu: Velkoplošné vysprávky na sil. II. a III. tř. ve Zlk - Nevšov MULU -21688/2020/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 22.10.2020
Dražby, exekuce 006 EX 186/17-261-Dražební vyhláška Odbor správní Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Konečného náměstí č. p. 541/2, 60200 Brno 2 21.10.2020
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města prodat části pozemků v k. ú. Kladná Žilín MULU -21512/2020/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 20.10.2020
Ostatní Změna rozhodnutí hejtmana ZK MULU -21508/2020/20/Lev Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 20.10.2020
Ostatní Posuzování vlivů koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07: Aktualizac MZP/2020/710/4159 Odbor životního prostředí Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č. p. 1442/65, 10000 Praha 10 19.10.2020
Stavební řízení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: REKO MS Luhačovice - V Hoře - Komenského, Slunná MULU -21402/2020/24/HvM Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 19.10.2020
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení přechodné úpravy provozu MULU -21306/2020/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 15.10.2020
Zastupitelstvo, rada Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice MULU -21223/2020/20/OzK Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 14.10.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č.15 města Luhačovice na rok 2020 MULU -21182/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 14.10.2020
Dražby, exekuce 169EX 2955/11-158 DVU - Usnesení 169EX 2955/11-158 Odbor správní Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka Valentová Lucie, Cejl č. p. 494/25, 60200 Brno 2 14.10.2020
Ostatní Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1 - NS/2-COVID-19/1 MULU -21099/2020/20/Lev Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 14.10.2020
Ztráty a nálezy Seznam uložených věcí MULU -20845/2020/21/JoV Odbor správní Městský úřad Luhačovice 12.10.2020
Ostatní rozhodnutí - schválení manipulačního řádu (DAL 4): Kanalizační řád Svazek obcí aglomerace Dolní Lhot MULU -20734/2020/27/MaO Odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice 12.10.2020
Ostatní Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku Bojkovice CJ: 14519/20-SSHR Odbor správní Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č. p. 616/1, 15000 Praha 5 12.10.2020
Zastupitelstvo, rada oznámení o zveřejnění rozpočtu města Luhačovice 2020, rozp.opatření, střednědobého výhl 2021-2026 MULU -20790/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 09.10.2020
Zastupitelstvo, rada Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Luhačovice za rok 2019 MULU -20788/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 09.10.2020
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města MULU -20696/2020/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 08.10.2020
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU-St.pr. a stan. PÚP na MK III. a IV. třídy (chodník MULU -20575/2020/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 07.10.2020
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu MULU -20591/2020/21/JoV Odbor správní Městský úřad Luhačovice 07.10.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 14/2020 města Luhačovice MULU -20521/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 06.10.2020
Ostatní Výběrové řízení - referent/ka odboru dopravy – výkon státní správy na úseku přestupků v dopravě MULU -20403/2020/20/VaV Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 05.10.2020
Ostatní Krizové opatření MULU -20048/2020/20/Lev Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 30.09.2020
Ostatní Nouzový stav 2 - Covid 19 MULU -20045/2020/20/Lev Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 30.09.2020
Dražby, exekuce 030 EX 14877/18 -72 Dražební vyhláška 030 EX 14877/18-72 Odbor správní Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č. p. 41/104, 60300 Brno 3 23.09.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 13 města Luhačovicew pro rok 2020 MULU -19255/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 21.09.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 12 města Luhačovice pro rok 2020 MULU -19250/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 21.09.2020
Ostatní Nařízení mimořádného opatření KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 7/2020 KHSZL 24401/2020 Odbor správní Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 76001 Zlín 1 18.09.2020
Zastupitelstvo, rada Výběrové řízení Města Luhačovice - poskytnutí individuálních dotací na rok 2021 MULU -17927/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 04.09.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 11 města Luhačovice na rok 2020 MULU -17807/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 03.09.2020
Ostatní aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitych věcí zapsaných v katastru nemovitostí-ORP Luhačo UZSVM/BZL/5468/2020-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 26.08.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 10 města Luhačovice na rok 2020 MULU -14800/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 30.07.2020
Ostatní Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020
Zastupitelstvo, rada Závěrečný účet a zpráva o hospodaření města Luhačovice za rok 2019 MULU -12513/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 01.07.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 9 města Lhačovice na rok 2020 MULU -12497/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 01.07.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 8 města Luhačovice MULU -11556/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 19.06.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 7 města Luhačovice na rok 2020 MULU -10557/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 08.06.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 2 města Luhačovice na rok 2020 MULU -8922/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.05.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpořtové opatření č. 6 města Luhačovice rok 2020 MULU -8535/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 11.05.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 5 města Luhačovice MULU -7895/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 30.04.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 4/2020 města Luhačovice MULU -6705/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 09.04.2020
Ostatní Opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 07.04.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020 města Luhačovice MULU -5961/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 26.03.2020
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 1 města Luhačovice na rok 2020 MULU -5641/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 18.03.2020
Ostatní Opatření ministerstva zdravotnictví - hraniční kontroly MULU -5026/2020/20/Lev Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 10.03.2020
Zastupitelstvo, rada Individuální dotace města luhačovice na rok 2020 MULU -3670/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 21.02.2020
Zastupitelstvo, rada Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2021-2026 MULU -3668/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 21.02.2020
Zastupitelstvo, rada Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2020 MULU -3658/2020/22/EhA Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 21.02.2020
Ostatní Mikroregion Luhačovské Zálesí_Rozpočet a Rozpočtový výhled MULU -9830/2020/20/VaV Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 09.12.2019
Ostatní Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 09.12.2019
Ostatní Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 02.09.2019
Ostatní Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212 18918/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019